Σιρόπια

ORSA DRINKS

Amaretto Syrup 750ml
ODK Amaretto Syrup 750ml
Βanana 750ml
ODK Βanana 750ml
Basil 750ml
ODK Basil 750ml
Blackberry 750ml
ODK Blackberry 750ml
Black Currant (Cassis) 750ml
ODK Black Currant (Cassis) 750ml
Brown Sugar 750ml
ODK Brown Sugar 750ml
Bubble Gum 750ml
ODK Bubble Gum 750ml
Caramel 750ml
ODK Caramel 750ml
Cardamon 750ml
ODK Cardamon 750ml
Chai Tea 750ml
ODK Chai Tea 750ml
Chili 750ml
ODK Chili 750ml
Choco Cookie 750ml
ODK Choco Cookie 750ml
Chocolate 750ml
ODK Chocolate 750ml
Cinammon 750ml
ODK Cinammon 750ml
Coconut 750ml
ODK Coconut 750ml
Cucumber 750ml
ODK Cucumber 750ml
Ederflower 750ml
ODK Ederflower 750ml
Falernum 750ml
ODK Falernum 750ml
Ginger 750ml
ODK Ginger 750ml
Raspberry 750ml
ODK Raspberry 750ml
Green Apple 750ml
ODK Green Apple 750ml
Rose 750ml
ODK Rose 750ml
Green Mint  750ml
ODK Green Mint 750ml
Rhum 750ml
ODK Rhum 750ml
Grenadine 750ml
ODK Grenadine 750ml
Strawberry 750ml
ODK Strawberry 750ml
Guava 750ml
ODK Guava 750ml
Tropical Blue 750ml
ODK Tropical Blue 750ml
Hazelnut 750ml
ODK Hazelnut 750ml
Vanilla 750ml
ODK Vanilla 750ml
Irish Cream 750ml
ODK Irish Cream 750ml
Violet 750ml
ODK Violet 750ml
Jasmine 750ml
ODK Jasmine 750ml
Watermelon 750ml
ODK Watermelon 750ml
Macaron 750ml
ODK Macaron 750ml
White Sugar 750ml
ODK White Sugar 750ml
Maple 750ml
ODK Maple 750ml
White Peach 750ml
ODK White Peach 750ml
Wild berry 750ml
ODK Wild berry 750ml
Mint White 750ml
ODK Mint White 750ml
Μοχίτο 750ml
ODK Μοχίτο 750ml
Αμύγδαλο 750ml
ODK Αμύγδαλο 750ml
Passion Fruit 750ml
ODK Passion Fruit 750ml
Peanut Butter 750ml
ODK Peanut Butter 750ml
Pina Colada 750ml
ODK Pina Colada 750ml

LUXARDO

Caramel 750ml
LUXARDO Caramel 750ml
Coconut 750ml
LUXARDO Coconut 750ml
Elderflower 750ml
LUXARDO Elderflower 750ml
Green Mint 750ml
LUXARDO Green Mint 750ml
Orgeat 750ml
LUXARDO Orgeat 750ml
Strawberry 750ml
LUXARDO Strawberry 750ml
Lime 750ml
LUXARDO Lime 750ml
Vanilla 750ml
LUXARDO Vanilla 750ml
Grenadine 750ml
LUXARDO Grenadine 750ml

ORSA DRINKS BARISTA LINE

Caramel 750ml
ODK Caramel 750ml
Strawberry 750ml
ODK Strawberry 750ml
Vanilla 750ml
ODK Vanilla 750ml
Hazelnut 750ml
ODK Hazelnut 750ml
Chocolate 750ml
ODK Chocolate 750ml
Cinnamon 750ml
ODK Cinnamon 750ml