Κατεψυγμένα Φρούτα

DIRAFROST

Blackberry 1kg
DIRAFROST Blackberry 1kg
Blueberry 1kg
DIRAFROST Blueberry 1kg
Cranberry 1kg
DIRAFROST Cranberry 1kg
Raspberry 1kg
DIRAFROST Raspberry 1kg
Red Berries 1kg
DIRAFROST Red Berries 1kg
Black Currant 1kg
DIRAFROST Black Currant 1kg
Strawberry 1kg
DIRAFROST Strawberry 1kg