Κατεψυγμένος Πουρές Φρούτου

DIRAFROST

Raspberry 1kg
DIRAFROST Raspberry 1kg
Sour Cherry 1kg
DIRAFROST Sour Cherry 1kg
Strawberry 1kg
DIRAFROST Strawberry 1kg
Melon 1kg
DIRAFROST Melon 1kg
Apricot 1kg
DIRAFROST Apricot 1kg
Green Apple 1kg
DIRAFROST Green Apple 1kg
Blackberry 1kg
DIRAFROST Blackberry 1kg
Blueberry 1kg
DIRAFROST Blueberry 1kg
Black Currant 1kg
DIRAFROST Black Currant 1kg
Pineapple 1kg
DIRAFROST Pineapple 1kg
Pear 1kg
DIRAFROST Pear 1kg
Peach 1kg
DIRAFROST Peach 1kg
Mango 1kg
DIRAFROST Mango 1kg
Banana 1kg
DIRAFROST Banana 1kg
Passion Fruit 1kg
DIRAFROST Passion Fruit 1kg
Forest Fruit 1kg
DIRAFROST Forest Fruit 1kg
Coconut 1kg
DIRAFROST Coconut 1kg
Lime 1kg
DIRAFROST Lime 1kg
Mandarine 1kg
DIRAFROST Mandarine 1kg

SICOLY

Beetroot 1kg
SICOLY Beetroot 1kg
Bergamot 1kg
SICOLY Bergamot 1kg
Blood Orange Sicily 1kg
SICOLY Blood Orange Sicily 1kg
Coconut 1kg
SICOLY Coconut 1kg
Cherry Morello 1kg
SICOLY Cherry Morello 1kg
Fig Purple 1kg
SICOLY Fig Purple 1kg
Guava 1kg
SICOLY Guava 1kg
Kalamansi 1kg
SICOLY Kalamansi 1kg
Kiwi 1kg
SICOLY Kiwi 1kg
Lemon Juice 1kg
SICOLY Lemon Juice 1kg
Lemon Crushed 1kg
SICOLY Lemon Crushed 1kg
Lime 1kg
SICOLY Lime 1kg
Lychee 1kg
SICOLY Lychee 1kg
Mandarin Sicily 1kg
SICOLY Mandarin Sicily 1kg
Orange 1kg
SICOLY Orange 1kg
Papaya 1kg
SICOLY Papaya 1kg
Peach White 1kg
SICOLY Peach White 1kg
Pear Williams 1kg
SICOLY Pear Williams 1kg
Pink Grapefruit 1kg
SICOLY Pink Grapefruit 1kg
Plum Mirabelle 1kg
SICOLY Plum Mirabelle 1kg
Pomegranate 1kg
SICOLY Pomegranate 1kg
Pumkin 1kg
SICOLY Pumkin 1kg
Quince 1kg
SICOLY Quince 1kg
Red Currant 1kg
SICOLY Red Currant 1kg
Red Fruits 1kg
SICOLY Red Fruits 1kg
Red Pepper 1kg
SICOLY Red Pepper 1kg
Rhubarb 1kg
SICOLY Rhubarb 1kg
Roseship 1kg
SICOLY Roseship 1kg
Yuzu Juice 1kg
SICOLY Yuzu Juice 1kg

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.