Granikal Latest news.

Italicus L’Aperitivo Week

Italicus L’Aperitivo Week

19 June 2017

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ITALICUS L’APERITIVO WEEK, όπου σε 7 από τα καλύτερα μπαρ της Αθήνας θα μπορείτε να απολαύσετε 3 sgnature cocktailis του ITALICUS-ROSOLIO DI BERGAMOTTO από τον Brand Ambassadorm, Θάνο Κριμπούρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ITALICUS L’ APERITIVO WEEK»

 1. Η εταιρία «GRANIKAL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΥ ΖΗΝ Ο.Ε.», με δ.τ. «GRANIKAL», (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τη παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής του προϊόντος «ITALICUS».
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι ή και προσωρινοί, αλλά νόμιμοι, κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι στα παρακάτω αναφερόμενα καταστήματα, στα οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 1. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας είναι μίας (1) εβδομάδας, η οποία αρχίζει την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 (19-06-2017) και ολοκληρώνεται την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 (25-06-2017). Η εν λόγω προωθητική ενέργεια φέρει τίτλο «ITALICUS L’ APERITIVO WEEK» και διεξάγεται στα πλαίσια προώθησης του προϊόντος «ITALICUS», το οποίο εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα κατ΄ αποκλειστικότητα η εταιρεία «GRANIKAL».

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω επτά (7) καταστήματα-κέντρα διασκέδασης, τις αντίστοιχες ημερομηνίες, events-εκδηλώσεις και ισάριθμοι διαγωνισμοί.

Οι ημερομηνίες και τα αντίστοιχα καταστήματα στα οποία θα διεξαχθεί έκαστος διαγωνισμός είναι οι εξής:

Την Δευτέρα 19-06-2017 στο κατάστημα «Pere Ubu»

Την Τρίτη 20-06-2017 στο κατάστημα «Trap».

Την Τετάρτη 21-06-2017 στο κατάστημα «Noel».

Την Πέμπτη 22-06-2017 στο κατάστημα «Hide & Seek».

Την Παρασκευή 23-06-2017 στο κατάστημα «Villa Grigio 46».

Το Σάββατο 24-06-2017 στο κατάστημα «Peace of Mind».

Την Κυριακή 25-06-2017 στο κατάστημα «Odori».

 1. Η διαδικασία διαγωνισμού της προωθητικής ενέργειας έχει ως εξής:

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, δύναται να επιλέξει ένα από τα τρία (3) cocktails, τα οποία δημιουργούνται με βάση το ποτό «ITALICUS».

Αφού επιλέξει ένα εκ των τριών cocktails, ή και περισσότερα, θα συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου που θα έχουν διανεμηθεί από τη Διοργανώτρια εταιρεία, σχετικά με τις απόψεις του επ΄αυτών, καθώς και το ονοματεπώνυμο, το κινητό του τηλέφωνο και το e-mail του.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι έγκυρες μόνο εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα που παρέχεται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Κατόπιν, κατά την ολοκλήρωση του κάθε event της εβδομάδος, θα συλλέγεται το σύνολο των συμπληρωμένων εντύπων ερωτηματολογίων και θα τοποθετούνται σε ειδική κληρωτίδα.

Η ανωτέρω κληρωτίδα θα τοποθετείται σε εμφανές υπερυψωμένο σημείο του κάθε καταστήματος.

Στη συνέχεια, και με πλήρη φωτισμό, θα πραγματοποιείται η κλήρωση, από την οποία θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής, με τυχαία επιλογή ενός εκ των κλήρων- ερωτηματολογίων, διπλωμένων χωρίς να είναι εμφανή τα στοιχεία ενός εκάστου,.

 1. Το Δώρο για το νικητή-διαγωνιζόμενο θα είναι μία (1) φιάλη ποτού «ITALICUS», σφραγισμένη και συσκευασμένη, ml 700.

Συνολικά θα διατεθούν επτά (7) φιάλες «ITALICUS».

Το Δώρο θα παραδίδεται αυτοστιγμής στο νικητή.

Για την παραλαβή του Δώρου, κάθε νικητής είναι υποχρεωμένος να επιδείξει την ταυτότητά του προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του με εκείνα που αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο που εξήχθη από την κληρωτίδα κατά η διαδικασία της κλήρωσης.

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν μετά το πέρας της προωθητικής ενέργειας στη ιστοσελίδα www.granikal.gr.

 1. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο τη συγκεκριμένη ημερομηνία της διεξαγωγής του αντίστοιχου event, αυτό ακυρώνεται και η κλήρωση επαναλαμβάνεται με σκοπό την ανάδειξη νέου νικητή.
 2. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας και για τις ανάγκες διεξαγωγής της, η εταιρεία «GRANIKAL» πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων βάσει του Ν.2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια της παρούσας προωθητικής ενέργειας καθιδρυόμενης σχέσης.

Με την συμμετοχή σας στη προωθητική ενέργεια δίνετε ρητά την συγκατάθεσή σας στην εταιρία «GRANIKAL» ως υπεύθυνης επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

 1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των

χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 1. Ο Συμμετέχων που παραβιάζει τους όρους του διαγωνισμού ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 2. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει συναίνεση για συμμετοχή και έγκριση όλων των προαναφερόμενων όρων.
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα www.granikal.gr.
 4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων

όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 1. Οι Συμμετέχοντες στην ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή και χρήση εν γένει της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην τήρηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού και στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
 3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.
 1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.
 1. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο www.granikal.gr.

Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στην εταιρία «GRANIKAL» στο τηλεφωνικό κέντρο 210 33 88 382.

 1. Διοργανώτρια Εταιρεία: «GRANIKAL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΥ ΖΗΝ Ο.Ε», Κλειούς 3, Άγιος Δημήτριος Αττικής.

Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10:00 έως τις 16:00 στο τηλέφωνο  210 33 88 382 (GRANIKAL).

Author:

Granikal

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω 18 ετών.

- -